Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Ogłoszenia - zapytania ofertowe

Opublikowano: 24.08.2020

Zapytanie ofertowe dot. usług polegających na: „Wykonaniu okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych (w tym kuchenki gazowe) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach”.

Szczegóły w załączonych dokumentach.


Aktualizacja 31.08.2020

Kielce, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem jednego z podmiotów składających ofertę na wykonanie usługi dot.
Wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ...

Opublikowano: 24.08.2020

Zapytanie ofertowe dot. usług polegających na: „Wykonaniu badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach”.

Szczegóły w załączonych dokumentach.


Aktualizacja 31.08.2020

Kielce, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem jednaego z podmiotów składających ofertę na wykonanie usługi dot.
Wykonania badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej ...

Opublikowano: 24.08.2020

Zapytanie ofertowe dot. usług polegających na: „Wykonaniu przeglądów sprzętu ochrony PPOŻ (tj. gaśnic, hydrantów, wyłączników ppoż ) oraz przeglądów urządzeń oddymiających i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach".

Szczegóły w załączonych dokumentach.


Aktualizacja: 31.08.2020

Kielce, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem jednego z podmiotów składających ofertę na wykonanie usługi dot.
Wykonania  przeglądów sprzętu ochrony PPOŻ (tj. gaśnic, hydrantów, wyłączników ppoż) ...