Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Struktura organizacyjna

W skład Centrum Usług Miejskich w Kielcach wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. Dyrektor

 1. Zastępca Dyrektora
  1. Dział Infrastruktury Teleinformatycznej
  2. Dział Geodezji i Kartografii
  3. Dział BHP
 2. Dział Księgowości
 3. Samodzielne stanowisko ds. ubezpieczeń majątku Miasta
 4. Samodzielne stanowiska ds. kadr
 5. Samodzielne stanowisko do obsługi prawnej
 6. Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

Grafika przedstawiające schemat organizacyjny Centrum Miejskich w Kielcach