Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Struktura organizacyjna

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Centrum Usług Miejskich w Kielcach są Działy i samodzielne stanowiska pracy:

  • Dział Infrastruktury Teleinformatycznej,
  • Dział Geodezji i Kartografii,
  • Dział Księgowości,
  • Dział Integracji Usług,
  • Samodzielne stanowisko ds. ubezpieczeń majątku Miasta,
  • Samodzielne stanowisko ds. kadr,
  • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,
  • Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych.

2. W Centrum Usług Miejskich w Kielcach tworzy się również stanowiska pomocnicze i obsługi.

3. Wszyscy kierownicy działów, samodzielne stanowiska oraz stanowiska pomocnicze i obsługi podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

Schemat organizacyjny Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Grafika przedstawiające schemat organizacyjny Centrum Miejskich w Kielcach