Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Kierownictwo

LESZEK ROKITA
Dyrektor Centrum Usług Miejskich w Kielcach


KAMIL WOJNIAK
zastępca Dyrektora Centrum Usług Miejskich w Kielcach