Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Jednostki obsługiwane

Centrum Usług Miejskich w Kielcach jest jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), dla:

  1. wskazanych w uchwałach Rady Miasta Kielce jednostek organizacyjnych Gminy Kielce zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz;
  2. dla innych podmiotów wskazanych w art. 10a pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którymi Centrum Usług Miejskich w Kielcach zawarło porozumienia, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.