Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Kontakt

Centrum Usług Miejskich w Kielcach

25-659 Kielce, ul. Strycharska 6

tel.: 41 36-76-406
fax: 41 36-76-306

e-mail: sekretariat@cum.kielce.eu