Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Zapytanie ofertowe dot. usług kominiarskich

Zapytanie ofertowe dot. usług polegających na: „Wykonaniu okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych (w tym kuchenki gazowe) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach”.

Szczegóły w załączonych dokumentach.


Aktualizacja 31.08.2020

Kielce, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem jednego z podmiotów składających ofertę na wykonanie usługi dot.
Wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych (w tym kuchenki gazowe) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich   w  Kielcach  wymienionych w  Załączniku nr. 2   następuje zmiana do:
•    załącznika nr. 1  do Zapytania ofertowego nr. IU.ZO.26.262.1.2020
•    załącznika nr. 2  do Zapytania ofertowego nr. IU.ZO.26.262.1.2020

Mając na uwadze, Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 11.09.2020r. do godziny 12:00 

Osoby, które złożyły ofertę proszone są o jej ponowne przesłanie uwzględniając  zaktualizowane załączniki.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy, nie mniej jednak pragniemy, by Wszyscy zainteresowani Oferenci  mogli złożyć  oferty dotyczące w/w usługi z wyszczególnieniem jej ceny jednostkowej.