Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Zapytanie ofertowe dot. usług elektrycznych

Zapytanie ofertowe dot. usług polegających na: „Wykonaniu badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach”.

Szczegóły w załączonych dokumentach.


Aktualizacja 31.08.2020

Kielce, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem jednaego z podmiotów składających ofertę na wykonanie usługi dot.
Wykonania badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej  w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach - wymienionych    w  Załączniku nr. 2   następuje  zmiana do:
•    załącznika nr. 1  do Zapytania ofertowego nr. IU.ZO.26.262.3.2020
•    załącznika nr. 2  do Zapytania ofertowego nr. IU.ZO.26.262.3.2020
Mając na uwadze Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 11.09.2020r. do godziny 12:00 


Osoby, które złożyły ofertę proszone są o jej ponowne przesłanie uwzględniając  zaktualizowane załączniki.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy, nie mniej jednak pragniemy, by Wszyscy zainteresowani Oferenci  mogli złożyć  oferty dotyczące w/w usługi z wyszczególnieniem jej ceny jednostkowej.