Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Aktualności

Opublikowano: 03.06.2020

W związku z przywróceniem bezpośredniej obsługi interesantów, Centrum Usług Miejskich informuje, że wizyta w CUM Kielce jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie:

 1. Każda wizyta w CUM Kielce musi być poprzedzona kontaktem telefonicznym. Należy umówić się na konkretny dzień i godzinę wizyty. Zachęcamy do tego, aby osoba odwiedzająca CUM Kielce zabrała własny długopis. 
 2. Interesanci, zgłaszający się do CUM Kielce, są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są ogólnodostępne na terenie budynku.
 3. Każda wizyta będzie odbywała się ...

Zakres świadczonych usług

Centrum Usług Miejskich w Kielcach w ramach realizowanych zadań, wypełnia założone w statucie cele, świadcząc dla obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych podmiotów, z którymi zawarto porozumienia, następujące usługi:

Klawiatura - symbol usług informatycznych

usługi informatyczne

Świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,
 • zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,
 • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce.
Komputery połączone z chmurą - symbol usług operatorskich

usługi operatorskie

Świadczenie usług operatora, a w szczególności:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP,
 • integracja central analogowych, na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,
 • świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc, za pomocą bezpłatnych punktów dostępu do Internetu,
 • świadczenie usługi dostępu do Internetu,
 • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
 • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
Człowiek pracujący przy wykresach - symbol usług eksperckich

usługi eksperckie

Świadczenie usług eksperckich, a w szczególności:

 • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór branżowy nad inwestycjami na styku z Miejską Siecią Kielce,
 • opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,
 • organizowanie szkoleń,
 • realizacja zakupów wspólnych,
 • planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych,
Ekierka, cyrkiel i ołówek - symbol usług geodezyjnych

usługi geodezyjne

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276), na potrzeby jednostek obsługiwanych, dotyczących w szczególności:

 • podziałów nieruchomości,
 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, na rzecz byłych właścicieli,
 • regulacji stanów prawnych,
 • zasiedzenia nieruchomości i innych map do celów prawnych,
 • map do celów projektowych,
 • geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych,
 • badania stanów prawnych, wynikających z ksiąg wieczystych i hipotecznych,
Budynek i dokument w dłoni - symbol usług ubezpieczeniowych

usługi ubezpieczeń i inne dot. nieruchomości

 • Prowadzenie postępowań, udzielanie zamówień i ich obsługa, w przedmiocie ubezpieczeń majątkowych Gminy Kielce, w zakresie:
  • ubezpieczeń mienia,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych,
 • Świadczenie usług wyceny nieruchomości.
 • Świadczenia usług inwentaryzacji budynków i lokali.
 • Opracowania ekspertyz wyodrębniania własności lokali stanowiących własność Gminy Kielce.
 • Wykonywania analiz rynku nieruchomości oraz prowadzenia doradztwa w zakresie tego rynku.
 • Świadczenie usług przeglądów ppoż.
 • Świadczenie usług przeglądów szczelności instalacji gazowej.
 • Świadczenie usług przeglądów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).
 • Świadczenie usług przeglądów instalacji elektrycznej.
Człowiek za biurkiem z komputerem - symbol usług BHP

usługi dot. bhp i medycyny pracy

 • Świadczenie usług bhp.
 • Świadczenie usług negocjacji stawek za usługi medycyny pracy.

Współpracujemy

 • Grafika przedstawiająca logo Geopark Kielce
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Historii Kielc
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Park Techonoliczny
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kieleckie Centrum Kultury
 • Grafika przedstawiająca logo Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Teatr Tańca
 • Grafika przedstawiająca logo Wzgórze Zamkowe w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Baza Zbożowa w Kielcach