Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Aktualności

11.05.2022

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Kielce o wydarzeniu pn. "IDZIEmy W ZIELONE".

Dzień dobry Państwu,

Już w najbliższą sobotę 14 maja o godzinie 11:00 odbędzie się wydarzenie pn. "IDZIEmy W ZIELONE". To przedpołudniowe spotkanie, na którym opowiemy ...

15.04.2022

Trwa budowa sieci ITS (inteligentne zarządzanie ruchem drogowym) w Kielcach. Obecnie trwają prace na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Hożej. Na kanalizacji CUM Kielce nabudowywana jest studnia SKR2, w zakresie prac w tym obszarze pozostaje zabezpieczenie sieci CUM Kielce w miejscu 3 kolizji ...

15.04.2022

W dniu dzisiejszym podczas prac nad przebudową ulicy Domaszowskiej doszło do uszkodzenia kanalizacji teletechnicznej CUM Kielce wraz z siecią światłowodową. Awaria została usunięta w ciągu 4 godzin. Za ewentualne utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.

13.04.2022

Z przyjemnością informujemy, iż rozszerzyliśmy świadczenie usługi "Serwis komputerowy" o kolejne cztery jednostki:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach
 • ...
13.04.2022

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Wielkanocnych życzą Pracownicy Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

08.03.2022

Informujemy, że Centrum Usług Miejskich w Kielcach rozszerzyło świadczenie usługi "Serwis komputerowy" o kolejne cztery jednostki tj.:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im ...
02.03.2022

Informujemy, że CUM Kielce przygotował nową stronę internetową dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach. Witryna powstała na bazie systemu zarządzania treścią Drupal 9 i dostępna jest pod adresem https://sp28.kielce.eu

CMS Drupal uważany jest za najbezpieczniejszy z systemów zarządzania treścią o ...

25.02.2022

CUM Kielce rozpoczął automatyzację procesu przeglądów ppoż., gazowych i kominowych we wszystkich jednostkach edukacyjnych. Jednostki otrzymały dedykowane narzędzie, które usprawnia cały proces poprzez monitorowanie i pilnowanie terminów przeglądów.

11.02.2022

Trwają prace przy zabezpieczaniu kanalizacji teletechnicznej Gminy Kielce, zarządzanej przez CUM Kielce, podczas przebudowy ul. Słowackiego.

Zakres świadczonych usług

Centrum Usług Miejskich w Kielcach w ramach realizowanych zadań, wypełnia założone w statucie cele, świadcząc dla obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych podmiotów, z którymi zawarto porozumienia, następujące usługi:

Klawiatura - symbol usług informatycznych

usługi informatyczne

Świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,
 • zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,
 • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce.
Komputery połączone z chmurą - symbol usług operatorskich

usługi operatorskie

Świadczenie usług operatora, a w szczególności:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP,
 • integracja central analogowych, na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,
 • świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc, za pomocą bezpłatnych punktów dostępu do Internetu,
 • świadczenie usługi dostępu do Internetu,
 • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
 • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
Człowiek pracujący przy wykresach - symbol usług eksperckich

usługi eksperckie

Świadczenie usług eksperckich, a w szczególności:

 • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór branżowy nad inwestycjami na styku z Miejską Siecią Kielce,
 • opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,
 • organizowanie szkoleń,
 • realizacja zakupów wspólnych,
 • planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych,
Ekierka, cyrkiel i ołówek - symbol usług geodezyjnych

usługi geodezyjne

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276), na potrzeby jednostek obsługiwanych, dotyczących w szczególności:

 • podziałów nieruchomości,
 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, na rzecz byłych właścicieli,
 • regulacji stanów prawnych,
 • zasiedzenia nieruchomości i innych map do celów prawnych,
 • map do celów projektowych,
 • geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych,
 • badania stanów prawnych, wynikających z ksiąg wieczystych i hipotecznych,
Budynek i dokument w dłoni - symbol usług ubezpieczeniowych

usługi ubezpieczeń i inne dot. nieruchomości

 • Prowadzenie postępowań, udzielanie zamówień i ich obsługa, w przedmiocie ubezpieczeń majątkowych Gminy Kielce, w zakresie:
  • ubezpieczeń mienia,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych,
 • Świadczenie usług wyceny nieruchomości.
 • Świadczenia usług inwentaryzacji budynków i lokali.
 • Opracowania ekspertyz wyodrębniania własności lokali stanowiących własność Gminy Kielce.
 • Wykonywania analiz rynku nieruchomości oraz prowadzenia doradztwa w zakresie tego rynku.
 • Świadczenie usług przeglądów ppoż.
 • Świadczenie usług przeglądów szczelności instalacji gazowej.
 • Świadczenie usług przeglądów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).
 • Świadczenie usług przeglądów instalacji elektrycznej.
Człowiek za biurkiem z komputerem - symbol usług BHP

usługi dot. bhp i medycyny pracy

 • Świadczenie usług bhp.
 • Świadczenie usług negocjacji stawek za usługi medycyny pracy.

Współpracujemy

 • Grafika przedstawiająca logo Geopark Kielce
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Historii Kielc
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Park Techonoliczny
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kieleckie Centrum Kultury
 • Grafika przedstawiająca logo Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Teatr Tańca
 • Grafika przedstawiająca logo Wzgórze Zamkowe w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Baza Zbożowa w Kielcach