Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Ochrona danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Miejskich w Kielcach pełni Pan Tomasz Korban.

Kontakt:
e-mail: iod@cum.kielce.eu