Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Ustanowiono jednostkę obsługującą o nazwie Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XX/374/2019, podjętą w dniu 17.10.2019 r., Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce został ustanowiony jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce i nadano jej nazwę Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.